ΑΒΒΑΣ ΙΣΑΑΚ Ο ΣΥΡΟΣ, Ο ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΣ ΑΓΙΟΣ

Posted on
 • Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2010
 • by
 • Κυριάκος
 • in
 • ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΛΟΓΟΥ
  ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜ. π. ΣΑΡΑΝΤΗ ΣΑΡΑΝΤΟΥ

  Ὅλοι τους μελετοῦσαν καὶ ἔτι καὶ ἔτι μελετοῦν καὶ ἐν Χριστῷ καθοδηγοῦνται ἀπὸ τὸν Πρύτανη τῶν ἀσκητῶν πατέρων, τὸν Ἅγιο Ἰσαὰκ τὸν Σύρο. Πατέρας, ἀδελφός, φίλος, ἐξομολόγος, μεσίτης, ἐπιβλέπων παιδαγωγὸς εἰς Χριστόν, ἐργοδότης θεανθρωπίνων ἔργων, βοηθός, χορηγός, προσωπικὸς μυστικὸς σύμβουλος, θαυματουργὸς γίνεται ὁ Ἀββᾶς Ἰσαὰκ στοὺς σεβομένους αὐτὸν Ἁγιορεῖτες πατέρες. Ὡς πλήρως καὶ ἄκρως θεοφώτιστος βλέπει ὡς ἄλλο πολυόμματο καὶ διαγιγνώσκει τὴν ἐν Χριστῷ ζωὴ τῶν ἀφιερωμένων στὸν Χριστὸ ἀνθρώπων, συμπάσχει καὶ συνωδίνει στοὺς τιμίους ἀγῶνες τους, διακριτικῶς ὑποδεικνύει, ἀνοίγει δρόμους γιὰ νὰ εὐθυδρομοῦν πρὸς Χριστόν.

  Τὸ παρὸν πόνημα μὲ ἐργαλεῖο τὴ διακριτικὴ ἐπιστημονικὴ ἔρευνα ἀξιοποιεῖ ὅλες τὶς πληροφορίες γύρω ἀπὸ τὸ πρόσωπο τοῦ Ἀββᾶ Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου καὶ τὸ ἀποκαθιστᾶ μέσα στὸ μακάριο χῶρο τῆς ἁγίας Ὀρθοδοξίας μας. Ἰδιαίτερα τεκμηριώνει τὴν ὀρθόδοξη πνευματικὴ καταγωγή του, ἀπορρίπτοντας τὶς μὴ ἀληθεῖς ἀτεκμηρίωτες φῆμες περὶ τῆς δῆθεν νεστοριανῆς πνευματικῆς καταγωγῆς του.


  Μέσα σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ προπαγανδίζεται ἡ «νέα γνώση», παναιρετικὴ παραγωγὴ τῆς Νέας Ἐποχῆς, τὸ παρὸν βιβλίο διαχωρίζει τὸ σκοτάδι ἀπὸ τὸ φῶς, τὴν Ὀρθοδοξία ἀπὸ τὴν αἵρεση, τὴν ὀρθοπραξία ἀπὸ τὴ χαώδη ἐμπαθῆ ζωή. Τὸ πρόσωπο τοῦ Ἀββᾶ Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου, ἀποδεικνύεται, πρὸς μεγάλη λύπη τῶν ἐντεταγμένων στὴ Νέα Ἐποχὴ οἰκουμενιστῶν, ὅτι δὲν ἔχει καμία σχέση μὲ τὴν αἵρεση καὶ τὰ σκοτεινὰ πλοκάμια της.

  Ὅλες οἱ γενιὲς τῶν ἀγωνιστῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων, ποτὲ φυσικὰ δὲν πίστεψαν μιὰ τέτοια νόθα δοξασία γιὰ τὸ πρόσωπο τοῦ μοναδικοῦ πρυτάνεως τῶν νηπτικῶν Πατέρων, τῶν ἀναγεννηθέντων καὶ χριστοποιηθέντων μέσα καὶ μόνο μέσα στοὺς ἁγιοπνευματικοὺς κόλπους τῆς Ὀρθόδοξης καὶ μόνο Ἐκκλησίας μας.

  Μέσα σὲ μιὰ ἐποχὴ ἐκκοσμικεύσεως τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας καὶ ὅλων τῶν κλάδων της, ἀδίστακτα καὶ ἀνιστόρητα νοθεύονται τὰ δόγματά της, οἱ Ἱεροὶ Κανόνες της καὶ ἡ ζέουσα ἐν Πνεύματι Ἁγία Παράδοση καὶ ζωή της.