Ανοικτή επιστολή προς τον σεβ. Αρχιεπίσκοπον κ. Ιερώνυμον

Posted on
 • Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2010
 • by
 • Κυριάκος
 • in
 • Του Μόσχου Εμμ. Λαγκουβάρδου

  Σεβασμιώτατε,

  Επτρέψτε μου να εκφράσω την πλήρη απαρέσκειά μου διά την χθεσινοβραδινή , εντός του Ιερού Ναού του Αγίου Παντελεήμωνος Αθηνών, μουσικήν εκδήλωσιν. Μετά από αυτήν και από την μακράν σιωπή σας εις τας εκκλήσεις των πιστών και ο πιο απλός πιστός δεν περιμένει τίποτε πια από την παρούσα διοίκηση της Εκκλησίας.

  Γνωρίζετε ότι ακόμα και η λατρευτική μουσική της Εκκλησίας δεν αυτονομείται, αλλά υπηρετεί τις ανάγκες της λατρείας μετά της οποίας είναι αξεχώριστα συνδεδεμένη. Μουσικές εκδηλώσεις εντός των ναών ακόμα και με τη λατρευτική μουσική απάδουν προς το αίσθημα των πιστών για την ιερότητα του λατρευτικού χώρου της Εκκλησίας. "Εν εκκλησίας ευλογείτε τον Θεόν". Μουσικές εκδηλώσεις σαν την χθεσινοβραδινήν προσβάλλουν βαναύσως το θρησκευτικό αίσθημα του λαού του Θεού και επαναλαμβανόμενες αλλοιώνουν το αισθητήριό του.

  Προς τι η πρόκληση του αισθήματος των πιστών της Ενορίας του Αγίου Παντελεήμωνος; Και ο πιο απλός πολίτης γίνεται πλέον μάρτυρας ότι εκτός από το κράτος που από σύμμαχός του μετεβλήθη εις εχθρόν και η διοικούσα Εκκλησία, αντί να συμμερίζεται το ποίμνιόν της συνοδειπορεί με το κράτος, και κλείνει τα ώτα της για να μην ακούει την αγωνία των πιστών δια τα υπό του αθέου κράτους τεκταινόμενα εναντίον της Ορθοδοξίας .

  "Έλθετε προς με πάντες . Πράος ειμί και ταπεινός τη καρδία." λέγει ο Κύριος.
  Η Αγία Γραφή επισημαίνει το βραχύ του βίου: Η ζωή του ανθρώπου εβδομήκοντα έτη. Εάν δε εν δυναστείαις ογδοήκοντα...Ο αδικών αδικησάτω έτι." Ο Άυγουστος Καίσαρ έφερε πάντοτε μεθ΄ εαυτού τον ψιττακόν του, όστις επαναλάμβανε διαρκώς εις επήκοον του Καίσαρος την αυτήν φράσιν: "Καίσαρ, μέμνησο θνητός ει." (Καίσαρ, να θυμάσαι ότι είσαι θνητός.)

  Σεβασμιώτατε, αναγνώσατε τα λόγια ενός αληθινού ανθρώπου: "...Είμαι φτωχός και γυμνός,όμως είμαι ο αρχηγός του έθνους. Δεν θέλουμε πλούτη, όμως θέλουμε να αναθρέψουμε τα παιδιά μας σωστά. Τα πλούτη δεν θα μας έκαναν καλό. Δεν θα μπορούσαμε να τα πάρουμε στον άλλο κόσμο. Δεν θέλουμε πλούτη. Θέλουμε ειρήνη και αγάπη." (Κόκκινο Σύννεφο,"Makhpiya-Luta", Αρχηγός των Sioux, τέλη του 19ου αιώνα.)
  (Από το βιβλίο της Ειρήνης Βρη,Ινδιάνικη Σοφία, Εκδόσεις Πανός,Αθήνα 1998,)

  Σεβασμιώτατε, εμείς δεν περιμένουμε τίποτε από Σας. Σεις τί περιμένετε από τον εαυτό Σας;

  Μετά σεβασμού
  Μόσχος Λαγκουβάρδος
  πρώην πταισματοδίκης
  Δοκιμιογράφος